Inprint praksa 2

  • Trainers
  • Igor Djoković |
  • Ana Radanovic |
  • Nikola Cosic |
  • Zvonislav Popovic |
  • Jelena Pavlovic |
  • Vivet Administrator |

Potrebno je uraditi kompletnu pripremu za štampu kutije "Mišelan".

Na priloženi crtež alata kutije uraditi ceo dizajn kutije sa sledećim izmenama:
promeniti izvoznike za Crnu Goru i BiH,
postaviti i logotip "60 godina čvrstih veza" na kutiju mišelina kao kod priložene kutije Syntelan 60 .

Broj boja: 3/0   (Crna + Crvena P185 + Žuta P123)

Font korišćen u pripremi je myriad.

Internship Information

Cilj

Zadaci za okviru virtuene prakse

Priprema za štampu kutije "Mišelan"

Internship subscription

Coaches

Igor Djoković

Igor Djoković

Ana Radanovic

Ana Radanovic

Nikola Cosic

Nikola Cosic

Zvonislav Popovic

Zvonislav Popovic

Jelena Pavlovic

Jelena Pavlovic

Vivet Administrator

Vivet Administrator