3D grafika praksa 1

  • Trainers
  • Desimir Tomović |
  • Aleksandra Popovic |
  • Zvonislav Popovic |
  • Jelena Pavlovic |

Potrebno je uraditi dizajnersko resenje reklamne kese za vasu skolu sa sledecim podacima:

1. dimenzija kese 235 х 360 х 80mm

2.stampa 4/0 iz formata B3

3.materijal kunsdruk 170gr, plastifikacija sjajna, stancna na zaklopnoj tipo masini

4.kesa treba da sadrzi: logo skole, sajt, adresu i telefon

Internship Information

Cilj

Zadaci u okviru virtuelne prakse

Štancna za kesu

Ljudski i tehnicki resursi

Internship subscription

Coaches

Desimir Tomović

Desimir Tomović

Aleksandra Popovic

Aleksandra Popovic

Zvonislav Popovic

Zvonislav Popovic

Jelena Pavlovic

Jelena Pavlovic