Онлайн платформа за организиране и управление на виртуални стажове

Онлайн платформата ще подкрепя и улеснява онлайн комуникацията и сътрудничеството между учащите в професионалните гимназии и в центровете по професионално образование, както и техните ментори от страна на работодатели и работодателски организации. По този начин менторите ще могат да възлагат задачи на учащите, да следват тяхното изпълнение и да предлагат съвети и насоки. Онлайн платформата представлява рамка за организация и управление на виртуални стажове и ще обедини различни налични онлайн инструменти за комуникация и управление на дейности и задачи.

Tози проект ( 2017-1-RS01-KA202-00019 ) е финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Настоящата публикация излага само възгледите на автора, като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.

Inprint praksa 2 Projects
1 Vote | 1734 Visits | Your vote [?]
1 Vote | 244 Visits | Your vote [?]
1 Vote | 4036 Visits | Your vote [?]